Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kilka dni temu pojawiła się dość duża aktualizacja gry, która wprowadza bardzo wiele zmian QoL (Quality of life) i nie tylko. Paczka aktualizacji waży około 1,2 Gb dlatego możemy się spodziewać wielu ciekawych zmian.


Oczywiście jest to aktualizacja wersji Beta. Osoby korzystające z platformy Steam w końcu mogą oficjalnie testować wersję Beta, która automatycznie jest już aktualizowana po przez platformę. Do tej pory, aby zobaczyć nowinki trzeba było samodzielnie zaciągać pliki i dorzucać do katalogu z grą. Od teraz wystarczy we właściwościach gry na platformie STEAM należy wybrać wersję Beta.
Hmm, od czego by tu rozpocząć. Może od tego, że gra dostaje własny moduł Benchmark, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprawdzić wydajność naszych komputerów.

bench
Kolejna zmiana, z której ja osobiście się bardzo cieszę. Od teraz każdy scenariusz będzie posiadał własny plik autosave. Zatem koniec z nadpisywaniem gier na w jednym pliku. :D

Tym razem producenci postanowili nam odświeżyć troszkę UI interfejs gry oraz wprowadzić kilka udogodnień. Zatem spodziewajcie się nowo wyglądających starych okienek jak również nowych funkcji.

Okno formacji
W oknie formacji grupy dostajemy możliwość wyboru gotowych szablonów, które w szybki sposób pozwalają na zmienić formację grupy. Jest to rewelacyjne rozwiązanie. Dostajemy również kilka gotowych szablonów na start. Jednak ilość juch możemy powiększyć sami i tworzyć schematy własne.

formacja

Okno operacji lotniczych
W oknie operacji lotniczych został zmieniony układ okienek odpowiadających za przydzielanie jednostek do misji. W tej chwili podzielone są poziomo a nie jak było do tej pory pionowo. Zabieg ten ma na celu umożliwienie pokazywania pełnych nazw jednostek/platform. Ponadto okno zyskało możliwość filtrowania jednostek, co na pewno ułatwi wyszukiwanie interesujących nas jednostek.

edytor misji
Okno Doktryn/ROE/WRA
Dostajemy tu możliwość zapisania ustawień doktryn do szablonu XML. Dzięki czemu możemy tworzyć szablony i wyeliminować mozolne dostosowywanie ich za każdym razem. Zakładka WRA otrzymuje możliwość ustawienia zasięgu jako procent nominalnego zasięgu broni/jednostki.

doctrinSzblon
Dziennik wiadomości - LOG
Wiadomości można teraz filtrować według typu bezpośrednio, klikając każdy z opisów typu w oliwkowo-zielonych przyciskach (gdy typ jest wyłączony, odpowiadający mu kolor przycisku zmienia się na czerwony). Kliknięcie przycisku „Wszystkie” natychmiast włącza/wyłącza wszystkie typy.

logs

 • Kliknięcie przycisku ">Surowy" przełącza między trybem "surowym" (aka "wodospad") i trybem interaktywnym.
 • Kliknięcie ikony z czerwonym kółkiem spowoduje odłączenie dziennika wiadomości do jego własnego okna, a ponowne kliknięcie spowoduje jego ponowne zadokowanie.
  Menadżer obszarów i punktów (Missions + Ref. Points --> Reference Points Manager)
  Jest to nowa funkcja interfejsu. Nowe okno daje nam możliwość zarządzania wszelkimi puntami referencyjnymi oraz obszarami. Będziemy mieli możliwość tagowania i kolorowania. Na pewno możliwości takie docenimy przy dużych i bardziej złożonych scenariuszach.

punkty
Okno edytora misji

  • Nowa funkcja interfejsu edytora misji: Generuj plan lotu dla przydzielonych samolotów
  • Nowa funkcja - sklonuj istniejącą misję

klon

  • DODANO: QOL dla listy jednostek edytora misji. Pokazuje domyślną rolę wyposażenia (np. „Land Only Standoff”) i szczegółowe informacje o wyposażeniu (np. „AGM-154A JSOW [BLU-97/B], ATFLIR [FLIR]”), gdy jednostka jest wybrana

Okno ładunku: Zmienione okno „Edytuj ładunek”: Dodano paski postępu dla wykorzystanej pojemności

TWEAK: Narzędzie LOS: Możesz teraz określić, ile wątków procesora ma być użytych do obliczeń LOS


Baza danych
Ogólne ulepszenia DB-Viewer DBID-Search
-Historia nawigacji dla wyszukiwań DBID
-Wprowadź obsługiwany klucz
-Zresetuj pole tekstowe po udanym wyszukiwaniu

Ważny dodatek do EMCON: emisje przerywane i poziomy alertów EMCON

radar

Nowa warstwa batymetryczna: Warstwa mapy „Relief” została wzbogacona o jej odpowiednik morski, bogatą mapę batymetryczną, która ilustruje różnice w głębokości dna w różnych lokalizacjach na mapie.

mapa

Nowe funkcje interfejsu użytkownika

 • Możesz teraz wykreślić kurs dla wybranej jednostki bezpośrednio, klikając prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na mapie (w stylu RTS). Przytrzymaj shift, aby wykreślić wiele punktów trasy po kolei.
 • Szybka ręczna alokacja broni. Mając wybraną własną jednostkę, Shift + kliknij prawym przyciskiem myszy na kontakt i wybierz „Zaangażuj się z:”. Spowoduje to wyświetlenie podmenu ze wszystkimi odpowiednimi broniami, z którymi można się zaangażować
 • Dodatkowe opcje pod shift + prawym kliknięciem przycisku myszy:
  • Angażuj się (szybka alokacja, patrz wyżej)
  • Upuść cel
  • Zbadaj (tj. manewruj, aby przechwycić i zidentyfikować, ale nie angażuj się)
  • Zatankuj do cysterny
  • Dołącz do grupy jako eskorta
  • RTB
  • Przypisz nową bazę domową\
 • Menu kontekstowe „Uzupełnij” wyświetla teraz, który typ należy uzbroić, i automatycznie znajdzie odpowiednią platformę zaopatrzenia z tą bronią w sklepie. Menu kontekstowe pokazuje tylko te bronie, w których brakuje amunicji, więc łatwiej jest uzupełnić jednostkę z różnych placówek zaopatrzenia/pojazdów/statków i śledzić, czego brakuje.

Z ważniejszych mechanik gry zmieniono lub dodano:

 • GŁÓWNA NOWA FUNKCJA: Model lotu oparty na energii dla pocisków doładowania. Pociski Boost-Coast (tj. większość pocisków taktycznych, które nie są zasilane w sposób ciągły) używają teraz znacznie bardziej realistycznego modelu lotu, który wyraźnie modeluje początkowe reżimy podtrzymania doładowania i po wypaleniu oraz uwzględnia efekty grawitacji (zmniejszenie prędkości podczas wspinanie się i odzyskiwanie podczas nurkowania) oraz opór aerodynamiczny. Opór zmienia się wraz z wysokością, wbudowanym współczynnikiem oporu i tym, czy broń manewruje (przechylanie/skręcanie), czy nie. Ta zmiana umożliwia zastosowanie rzeczywistej taktyki „wyczerpywania zagrożenia” i dodatkowo ogranicza możliwości strzałów z krawędzi koperty. W pociskach, które używają tego modelu, wskaźnik „paska paliwa” reprezentuje teraz tylko pozostałe paliwo podtrzymujące doładowanie, a NIE całkowitą pozostałą energię. Po wypaleniu pasek paliwa jest usuwany, a broń porusza się bezwładnie, aż osiągnie prędkość przeciągnięcia.
 • Znaczące zmiany w domyślnych manewrach obronnych samolotów. Zamiast domyślnie promieniować i nurkować na pokład, teraz będą najpierw próbować przegonić nadlatujący pocisk, dopasowując się do jego względnego nachylenia (tj. wspinać się, jeśli pocisk jest pod nimi, lub nurkować, jeśli jest nad nimi), a jeśli pocisk zamyka odległość, na którą będą próbowali przesłać go (lub jego przewodnictwo nadrzędne), jednocześnie cofając swoje wznoszenie/nurkowanie.
 • Wyraźne mobilne jednostki naziemne. Oprócz modelowania mobilnych sił jako „obiektów celowniczych” (patrz: https://www.warfaresims.com/?p=1159 ), możliwe jest teraz jednoznaczne modelowanie poszczególnych pojazdów z ich własnymi, dostosowanymi właściwościami, takimi jak opancerzenie, napęd, mocowania, czujniki itp. Jednostki naziemne w nowym stylu odblokowały pewne zupełnie nowe możliwości, takie jak prawdziwe pojazdy amfibia (o wyraźnych właściwościach prędkości i zużycia paliwa nad wodą i na lądzie).
 • System pasywnej koherentnej lokalizacji (inaczej „Pasywny Radar”). Ogólne informacje na temat PCLS można znaleźć tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Passive_radar Wersja v488 bazy danych DB3000 zawiera kilka platform „niewykrywających emiterów”, takich jak anteny radiowe, telewizyjne i komórkowe lub radiolatarnie nawigacyjne, takie jak LORAN. Zawiera również prototypowy pojazd PCLS, który może być wykorzystany w testach i jako podstawa dla wariantów operacyjnych.
 • Nowa kategoria platform - Powierzchniowo - podziemne (wymagana wersja DB v490+). Oznacza to obiekty, które są zakopane pod ziemią, ale mają również duży dostęp z powierzchni w celu działania. Przykładami są wszystkie silosy pocisków balistycznych, niektóre bunkry dowodzenia, chowane wieże obrony wybrzeża, takie jak ERSTA itp. Obiekty te są podatne na uszkodzenia/zniszczenie zarówno w wyniku bezpośredniego uderzenia bronią w ich powierzchnię, jak i podziemnego wstrząsu spowodowanego bliskimi trafienia bronią penetracyjną (lub wyjątkowo silne detonacje powierzchniowe, np. od głowicy wielomegatonowej lub uderzenia asteroidy).

Oczywiście aktualizacja dodaje zmienia lub usuwa również wiele pomniejszych rzeczy nie będę wszystkich tu wymieniał, odwołuję do przeczytania adnotacji w wersji angielskiej link
Wymienię tylko kilka, które ja osobiście uważam za najciekawsze.

 • MAP TWEAK: Uwzględnij okrąg pokrycia bezpośredniej ścieżki podczas rysowania pierścieni CZ. Dzięki temu wyraźniej widać, gdzie leży strefa cienia (między granicą ścieżki bezpośredniej a 1. CZ).
 • Okno broni: pokazuje, czy w jednostce nie ma łącza danych.
 • Możliwość ustawienia pauzy w menu gry.
 • Dodano: Shift+PPM wybór skrótu do podnoszenia ładunku/jednostki
 • Dodano: #14516: funkcja odbioru jednostki/ładunku jest teraz dostępna dla statków
 • DODANE: #14347 – Dodano nowe zachowanie i przełącznik, aby zmusić członka zespołu uderzeniowego do skupienia się na celu zamiast atakowania celów okazyjnych
 • UI Tweak: Podczas przydzielania jednostki do misji zgłoś (poprzez wyskakujące okienko) możliwe konflikty doktryny/RoE między jednostką a misją.
 • Ulepszenie: Poprawka kosmetyczna dla wyświetlania C-RAM WRA w przeglądarce DB
 • Ulepszenie mapy: Pokaż znacznik „F” lub „A” pod przyjaznym kontaktem tylko wtedy, gdy faktycznie znamy jego stronę
 • UI Tweak : CTRL+S Teraz szybki zapis zamiast otwierania okna zapisu
 • Sztuczna inteligencja może teraz używać Mobile Air Decoys (MALD/TALD) (wymagana wersja DB v489+). To może zmienić niektóre rozgrywki :D
 • Poprawa AI w logice skrzydłowego: Odległości podczas oceny kontaktów są mierzone od LEAD grupy (nie od siebie), więc skrzydłowy nie będzie prowadzić śledztwa z dala od Lidera. Ponadto skrzydłowi nie badają samych kontaktów, jeśli sprawdza je jakiś inny samolot w tej samej misji. Więc jeśli jest więcej niewiadomych niż lotów, skrzydłowi mogą zacząć się zrywać, aby je zbadać, gdy są w zasięg broni ich liderów, inaczej nie będą.
 • DODANE: #14372: Zezwalaj na strzelanie z broni typu dual-seeker (np. AARGM) (bez BOL) przeciwko nieemitującym celom
 • Dodano: Uzupełnianie paliwa i uzbrojenie okrętów podwodnych
 • Dodano ponownie: Okręty podwodne używają Mk1 Eyeball tylko na powierzchni
 • Pojazdy używają teraz obliczania czasu załadunku/rozładunku podobnie jak samoloty
 • Jednostki naziemne mogą teraz wykonywać misje ładunkowe.
 • DOSTOSOWANO wizualne i sygnaturowe modyfikatory IR pocisków w locie, aby były wychwytywane z mniejszej odległości.

Comments powered by CComment